ประวัติ ความเป็นมาของเรา ( Our History)

บริษัท ไอโปรเทรนนิ่ง ได้ก่อตั้งขึ้น เพื่อต่อยอดความสำเร็จของกลุ่มบริษัทไอเอส โดยกลุ่มบริษัทไอเอส ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2542 จากกลุ่มคนผู้เชี่ยวชาญระดับที่ปรึกษา โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานหน่วยงานบำรุงรักษาของประเทศให้มีมาตรฐาน เทียบเท่าสากล และมีเครื่องมือด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยและถูกต้องตามหลักมาตรฐานงานบำรุงรักษา.


บริษัท ไอโปรเทรนนิ่ง เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรในสายอุตสาหกรรม โดยบริษัทมีแนวความคิดว่า องค์กรจะพัฒนานอกจากระบบการจัดการที่ดี ยังต้องมีบุคลากร ที่มีคุณภาพ โดยบุคลากร ถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าแก่องค์กรเป็นอย่างยิ่ง.


ด้วยทีมงานบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความชำนาญเฉพาะด้าน มีประสบการณ์ในสายงาน ซัพพลายเชนโดยตรง สิ่งเหล่านี้จะสามารถตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจ อุตสาหกรรมในปัจจุบัน ได้เป็นอย่างดี. อ่านต่อ

หลักสูตร

วิทยากร

Facebook

ข่าวสาร

ติดต่อเรา

IPROTRANING

68/301 ซอยรามคำแหง 164
ถนนรามคำแหง แขวงมีนบุรี
เขตมีนบุรี กทม.10510

โทรศัพท์: 0-2917-7433
โทรสาร: 0-2917-7480